Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
FORMY STROJE MATERIÁLY

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZPRACOVATELŮ PLASTU

13. - 14. 9. 2017 Žďár nad Sázavou

Odborná konference o novinkách v oblasti forem, strojů, materiálů a jejich uplatnění v praxi za podpory uznávaných expertů a vysokoškolských pedagogů v oboru.

Konference již proběhla.

PROGRAM
0dny
0přednášek
0návštěvníků

PROGRAM

Přednášky odborníků svého oboru o zajímavých tématech ze světa plastikařiny. Jednotlivé body programu budou proloženy přestávkami k občerstvení a načerpání sil.

Středa 13. 9.

8:30 UNIPLAST
8:45 PLASTFORM SERVIS / Ing. Lubomír Zeman

Rozměrová a tvarová přesnost výlisků z termoplastů:
- hlavní kvalitativní parametry při jejich výrobě – rozměry, přesnost, kompletní hodnocení materiálu výlisků
- ovlivněné parametry ve výrobě, konstrukcí dílů, konstrukcí formy

9:25 MOLD – MASTER / Ing. Čestmír Krupa

Horké vtoky Mold Master, technologie, servis, údržba a správná regulace horkých systémů.

10:05 PLASTY GABRIEL / Ing. Jiří Gabriel

Vstřikování výlisků z termoplastických strukturovaných pěn a jejich posouzení
- Software Cadmold 3D-F
- vstřikování plastů s nadouvadly, možnost využití Varimos.

10:35

COFFEE BREAK

10:55 ENGEL / Ing. Jan Kohoutek, Ing. Jan Woff

INJECT 4.0 – stroje a automatizace vstřikování Engel.
Efektivita ve výrobě.

11:35 ARBURG / Ing. Daniel Orel, Ph.D.

Důsledná údržba strojů, prevence a vzdálený servis v duchu Průmyslu 4.0.

12:15 CUMSA / Václav Dvořák

Pokročilá sledovatelnost výroby se systémem i-MET, stabilní proces vstřikování s Vacuumjet a mechanické systémy pro efektivnější formy.

13:00

OBĚD

14:00 RADKA / Ing. David Horák

Evropský průmysl zpracování plastů – současnost a budoucnost.

14:40 A.M. / Ing. Libor Hošic

Sušení, směšování a doprava materiálu.

15:20 HASCO / Ivan Pleskot DiS.

Horké trysky H6000, Vario Shot
Nový portál 2017

16:00

COFFEE BREAK

16:20 SIMULPLAST / Ing. Zdeněk Růžička

Optimalizace výrobních nákladů pomocí softwarových nástrojů, zejména Moldex3D.

17:00 AUTOMOTIVE LIGHTING / Ladislav Sára

Racionalizace údržby a oprav forem – kvalita výlisků pro pokovování.

17:30 TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI / prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, děkan

Zelené kompozity.

18:00

VEČEŘE

19:00

VOLNÝ PROGRAM

Čtvrtek 14. 9.

8:00 MEUSBURGER / Miroslav Horna, Ing. Miroslav Kotrč

Novinky v programu Meusburger a zařízení pro racionální práci v nástrojárnách.

8:40 ORYCON / Ing. Michal Jakl

Čistitelné systémy a řešení pro rychlou výměnu barev.

9:20 PLASTCOMPANY 1 / Ing. Petr Betáš

Nové řady vstřikovacích lisů:
- samostatné jednotky pro vícekomponentní vstřikovaní
- 3D tisk pro formy
- úsporné varianty

10:00 SMARTPLAST / Ing. Petr Halaška

Příčiny vzniku vad a deformací vstřikovaných dílů a jejich predikce v Mold flow, tzn. problémy:
- odchylky od tolerančního pole rozměrů a tvarů
- praskání výlisků
- pohledové vady
- korekce výlisků
- odstraňování problémů již při návrhu výlisků

10:30

COFFEE BREAK

10:50 BABY PLAST / Bohumil Cempírek

Nové dimenze a možnosti miniaturních vstřikolisů Babyplast.

11:10 ULTRA SYSTÉM / Ing. Pavel Ďurina

Úspora výrobních nákladů při čištění vstřikovacích jednotek a horkých systémů bez použití abrazivních částic.
Snížení zmetkovitosti v důsledku použití čistících granulátů Ultra Plast při změně barev výlisku a materiálu.

11:30 ŠLECHTA / Ing. Luděk Opatřil, Jan Hrbek

Presentace služeb a zkušeností s leštěním a opravou vstřikovacích forem.

12:00 PRESTIGE TECHNOLOGY / Mgr. Pavel Nevrla

Prezentace přístrojů, vhodných materiálů a technologií pro opracování povrchů forem s požadavkem vysokého lesku.

12:20 LISS / Radek Horváth

PVD a PACVD povlaky-řešení problémů při provozu vstřikovacích forem.
Materiály a tepelné zpracování vhodné pro povlakování.
Předúpravy povrchu pod povlaky. Duplexní vrstvy.

13:00 TECHNICKÁ UNIVERSITA V LIBERCI / Ing. Martin Borůvka

Výzkum aplikačních možností nanokrystalů celulózy.

13:20

OBĚD

ZÁZEMÍ AKCE

Konference proběhne v hotelu Jehla ve Žďáře nad Sázavou. Hotel Jehla je díky svému umístění v srdci ČR (kraj Vysočina) vyhledávaným cílem pro celorepublikové konference, firemní či jiné akce, ale i příjemnou dovolenou. Nachází se na dohled poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, národní kulturní památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.

Je pro Vás připraveno ubytování v průběhu akce (pro zájemce i den předem), stravování a doprovodný večerní program pro odreagování i jako příležitost k neformální diskuzi s přednášejícími i ostatními účastníky.

Parkování je v dostatečné kapacitě přímo před hotelem.

UBYTOVÁNÍ

Přenocování v jedno, dvou či třílůžkových pokojích je v dostatečném množství vyhrazenopro účastníky konference.

STRAVOVÁNÍ

V ceně jsou dva obědy, večeře i občerstvení mezi přednáškami.

PARKOVÁNÍ

V dostatečné kapacitě přímo před hotelem Jehla.

Jak zvýšit efektivitu ve výrobě?
Jak předejít a vyvarovat se problémům v řešení vašeho projektu?

Tyto i další otázky byly tématy konference.

PROGRAM