Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

UNIPLAST BRNO

UNIPLAST BRNO byl založen v roce 1964 jako společnost chemiků, techniků a vývojových pracovníků, zaměřených na vývoj, výrobu a zpracování plastů.

V počátečních letech své činnosti byl zaměřen na region jižní Moravy a organizačně byl podporován ČSVTS (Českým Svazem Vědeckotechnických Společností). Organizoval setkání techniků a odborníků, na kterých byla probírána různá technická řešení i další vývoj v této oblasti. Schůzky postupně přerůstaly v organizaci odborných seminářů a konferencí. Spolupráce se rozrostla na celé bývalé Československo a zapojily se i významné zahraniční firmy. Podílel se na odborných doprovodných programech brněnského strojírenského veletrhu zaměřeného na strojírenství, výrobu forem, příslušných mechanizačních zařízeních, zpracování plastů a materiálů.

Postupně byla aktivita směřována na pořádání odborných eventů, na organizování přednášek pro studenty a pedagogy odborných škol k poskytnutí informací a rozšíření poznatků z výrobní praxe. Byly organizovány exkurse a zájezdy k tuzemským i zahraničním výrobcům či návštěvy veletrhů v zahraničí (K Messe, Fakuma, Plast).

V roce 2015 vstoupil Uniplast Brno do druhé padesátky let své činnosti, výbor byl doplněn o nové členy, byl odsouhlasen dvouletý cyklus pořádání konferencí. V souladu s prací v předešlém období navázal na požádání tradičních akcí.

září
2017

konference

Mezinárodní konference zpracovatelů plastu

detaily akce

září
2018

seminář

Problematika výroby plastových dílů s požadavkem na vysoký lesk

detaily akce

září
2019

konference

Racionalizace výroby plastových dílů

detaily akce

září
2021

konference

Perspektivy použití plastů v podmínkách cirkulární ekonomiky

detaily akce

září
2023

seminář

Existují ještě možnosti úspor při vstřikování plastů?

detaily akce

V roce 2017 byl UNIPLAST BRNO zapsán jako společnost zpracovatelů plastů, z.s., (spolek) se sídlem v Polničce, byl zvolen předseda a místopředsedové nového výboru, byly odsouhlaseny nové stanovy, byla navázána úzká spolupráce s významnými hráči z oboru.

Spolek pokračuje ve své činnosti, organizuje konference s podtextem Stroje-Formy-Materiály, které jsou pořádány ve spolupráci a se sponzorstvím významných firem z plastikářského průmyslu, pořádá odborné semináře na aktuální témata. Snahou spolku je zprostředkování řešení, novinek a informací z plastikářského průmyslu určené pro majitele, top manažery a všechny ostatní profese, jejichž práce se týká zařízení, nástrojů, forem, materiálů, technologie, konstrukce apod.

UNIPLAST BRNO - společnost zpracovatelů plastů, z.s.
Polnička 309
591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 06134998

číslo účtu: 115-4867600277/0100
IBAN: CZ3501000001154867600277

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 22932.