Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

UNIPLAST BRNO

UNIPLAST BRNO - společnost zpracovatelů plastů, z.s.
Polnička 309
591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 06134998

číslo účtu: 115-4867600277/0100
IBAN: CZ3501000001154867600277

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 22932.

UNIPLAST BRNO byl založen v roce 1964 jako společnost chemiků, techniků a vývojových pracovníků, zaměřených na vývoj, výrobu a zpracování plastů. V počátečních letech své činnosti byl zaměřen na pracovníky regionu jižní Moravy a organizačně byl podporován ČSVTS. Organizoval setkání techniků, na kterých byly řešeny problémy a těžkosti v technickém řešení a další vývoj v této oblasti. Schůzky postupně přerůstaly v organizace odborných seminářů a konferencí. Spolupráce se rozrostla na celé Československo a zapojily se i významné zahraniční firmy.

Výbor byl volen a doplňován ve čtyřletém cyklu a spolupracoval na odborných doprovodných programech BVV, zaměřených na strojírenství – jak na výrobu forem a příslušných mechanizačních zařízení, tak na plastikařinu jako takovou a hlavně na nové materiály.

Populární a oblíbené jsou stále konference se zaměřením STROJE - FORMY - MATERIÁLY, které jsou pořádány ve spolupráci a se sponzorstvím významných firem plastikářského zaměření. Pro rozšíření informací z výrobní praxe organizuje pro studenty a odborné pedagogy odborných škol semináře s praktickým zaměřením na rozšíření poznatků studentů těchto škol. Nelze opomenout ani publikační činnost vydávání sborníků, jejichž obsahem je praktické řešení problémů a způsoby, jak jim předcházet. Sborníky jsou využívány při odborných poradách a seminářích u jednotlivých zpracovatelů plastů.

Výbor UNIPLASTU BRNO organizuje exkurse a zájezdy k tuzemským i zahraničním výrobcům a využívá těchto kontaktů při návštěvách veletrhů v zahraničí. Jen pro informaci, organizujeme zájezdy na známé K Kunstoff v Düsseldorfu, PLAST v Miláně, FAKUMA ve Friedrichshafenu a podobně. Vstupenky zpravidla získáváme pro účastníky zdarma od významných firem, se kterými UNIPLAST BRNO spolupracuje.

Jak v osobním životě, tak i v organizacích nastávají změny a právní zázemí je mnohdy podmiňující pro další činnost. Zásahem osudu v roce 2015 a s narůstajícími nároky na činnost výboru bylo nutné výbor doplnit o nové aktivní členy, a tím i změnit sídlo společnosti. Vše se realizuje a nový výbor pokračuje ve své činnosti, jak mu ukládají STANOVY společnosti.

Na konferenci v roce 2015 bylo odhlasováno, že další konference bude pravidelně ve dvouletém cyklu, což UNIPLAST BRNO respektuje a po úspěšném konání konference v roce 2017 Vás srdečně zveme na mezinárodní konferenci zpracovatelů plastů FORMY - STROJE – MATERIÁLY, konanou 17. - 18. září 2019 na Stříteži v příjemném prostředí hotelu Tři věžičky. Na této konferenci získáte mimo odborných novinek i zprávu o další činnosti UNIPLASTU.

Těšíme se na Vás!

Za výbor UNIPLAST BRNO
Ing. František Kopáček